CHOCO-HOLIC SYNDROME(ALBUM)

CHOCO-HOLIC SYNDROME(ALBUM)

【CDR】 2008年11月24日 / 1000円

「CHOCO-HOLIC SYNDROME」
01.ニビイロ
02.夜行虫
03.あじっさ
04.君住む街(revival track)